Заземяваща виняса флоу йога с Деви

Една практика, чрез която ще се свържеш с универсалната майка на всички ни - Земята. Близо до нея, ще се доближиш и към себе си, осъзнавайки се като част от нещо по-голямо. Ще почувстваш връзката с корените си и своето точно място върху Земята.

Коментари 0

profile photo