Разтягания за напреднали

В тази 1-часова практика, заедно с Мими, ще предизвикаш себе си с разтягащи пози, които ще изпълняваш на етапи, за да изследваш къде е границата на тялото ти във всяка от тях. Не забравяй, че при разтяганията преди всичко спазваме правилото за ненасилието (ахимса), така че работи с осъзнаване, по един любящ и щадящ начин.

Коментари 1

profile photo
profile photo
Минка Велкова
12 януари 2018
това видео при мен няма звук