Практика за подобряване на дишането

Заедно с Георги, ще изпълниш различни разтягащи упражнения, които подпомагат разгръщането на страничната част на ребрата и горната част на гърба. По този наичин ще отпуснеш мускулите, които участват в дишането, за да можеш да вдишваш по-дълбоко и пълно, поемайки в себе си жизнена енергия.

Коментари 0

profile photo