Флуидни спирали 2

Както всичко във Вселената се движи на спирали - галактиките, космическите тела, така и в твоето тяло присъства това спираловидно движение, което започва от сърцето. Настоящата практика ще ти помогне да усетиш този резонанс в цялото тяло и да се синхронизираш с голямата, вселенска спирала. 

Можеш да използваш тази практика самостоятелно или като продължение на базовата практика  "Флуидни спирали 1".

Коментари 0

profile photo