Лабиринтът на душата - пътешествие в миналите ни животи

В това пътуване ще преминете през спомена за три ваши минали живота, за да узнаете защо сте избрали настоящия и каква е основната задача, която сте си поставили в него.

Това изживяване е за тези от вас, които носят в себе си вярата че ние не започваме, нито свършваме съществуването си само с този настоящият си живот. То е за тези, които усещат, че има дълбока причина за това да преминават през определени опитности и да им се дават определени уроци. За тези, които вярват, че няма случайни събития и хора в живота им. За тези, които осъзнават, че са движени от дълбока и всепроникваща справедливост отвъд времето и пространството. За тези, които са Смели, Открити и Готови да се потопят в лабиринта на изучаване на самите себе си чрез припомняне на това какви са били, какви опитности са натрупали и кои от тях са взели със себе си в настоящото си съществуване.

Ще бъдете водени и напътствани от:
  • Петър Петров – регресионист и психолог с изключително богат опит, провел над 2 000 регресии, многобройни семинари и обучения
  • Даниела Събева – регресионист, йога и акаша преподавател, която ще направлява контакта с Висшата ви Същност и Духовните ви учители по време на пътуването 
  • Георги Панайотов – Акаша и Сай-Кей майстор, който ще поддържа връзката с Арктурианците и ще хармонизира емоционалното и психичното ви тяло

Кога: 29 януари 2017  

Къде: Йога Дивали, бул. Витоша 93, София 

Цена: 89 лв. 

За допълнителна информация: 0988 357 813