Да препускаш с Шакти – Виняса флоу йога с Деви

Шакти е онази творческа сила в нас, която ни разгръща в спиралата на разширението и съзиданието. Това е и енергията, която означава сила или да влезеш в силата си, и ни движи напред по творческия ни път. Да препускаш с Шакти е една освобождаваща и освежаваща вълна, която, преминавайки през тялото, ще ни даде импулс за радост в ежендневието, като ни сприятелява с промяната – естествената съставка на живота. Шакти се почита в Шактизма и Шиваизма като Богиня и представлява активният принцип във вселената или проявяващата се сила на Шива.

Виняси, танци, крии, дишане и медитативни движения ще изградят структурата на едно спонтанно пътешествие из вътрешния космос.

Къде: Мандала - център за цялостна трансформация, София, бул. Мария Луиза 58, ет. 5

Кога: 15 септември, 18:30 ч.

Цена: 13 лв. 

За информация: info@yogamandala.net, 0894 488 809

Водещ: Деви