Програма за гъвкавост на краката: Заднa част

Това е първата практитка от 2-месечната ни програма за гъвкавост на краката. Заедно с Георги Ранчев и Ралица, за начало ще работиш за постепенното разтягане на мускулите и сухожилията по задната част на долните крайници. 

Гъвкавостта е качество, което на физически план ни помага да бъдем по-подвижни и да се чувстваме добре в тялото си. А на мисловен план се отразява в нас като способност да се адаптираме към промените в живота си. Настоящата програма за гъвкавост включва 4 практики, които ти препоръчваме да редуваш през 3 дни в продължение на 2 месеца, за най-добър резултат.    

Коментари 0

profile photo