Програма за гъвкавост на краката: Цели крака

Това е четвъртата практитка от 2-месечната ни програма за гъвкавост на краката. Заедно с Георги Ранчев ще работиш с всички мускули и сухожилия на долните крайници. 

Гъвкавостта е качество, което на физически план ни помага да бъдем по-подвижни и да се чувстваме добре в тялото си. А на мисловен план се отразява в нас като способност да се адаптираме към промените в живота си. Настоящата програма за гъвкавост включва 4 практики, които ти препоръчваме да редуваш през 3 дни в продължение на 2 месеца, за най-добър резултат.    

Коментари 0

profile photo