Ащанга виняса за пречистване на вътрешните органи

В тази кратка практика заедно с Димитър ще стимулираш пречистването на вътрешните си органи, чрез загряване на тялото с асаните и дълбоко дишане.

Коментари 0

profile photo