Ахимса - медитация 3

В поредица от медитации заедно с Даниела Събева ще се свържеш с моралните добродетели, които според мъдреца Патанджали са неразделна част от развитието на човека по пътя на йога.

Това е последната от трите кратки медитации посветени на Ахимса - принципът на ненасилието. 

Повече за моралните добродетели в йога можеш да научиш от тази публикация в блога ни.

Коментари 0

profile photo