Колко тела имаме?

13 юли 2016
5721
Всички вече сме чували, че освен физическо тяло, човекът има и фини тела. Но колко са те и какво представляват? Философията на йога може да ни даде подробна и добре структурирана информация по този въпрос, която, според мен, все още превъзхожда възгледите на западната психология за устройството на човешкото същество и развитието на индивида.

От йогийска гледна точка, човекът представлява съвкупност от тяло, енергия и ум, която се разделя на пет части: физическо тяло, енергийно тяло, умствено тяло, тяло на мъдростта и тяло на блаженството. Всяко от тях на санскрит се нарича „коша”, което означава „обвивка.” Можем да си представим тези обвивки насложени една в друга, като отделните части на матрьошка. Най-вътрешната и съществена част е тялото на блаженството, което е носител на божествената искрица във всеки от нас или душата на човека, и е причината всички останали обвивки да съществуват. Съответно, най-външната и груба обвивка на матрьошката е физическото тяло, което е едновременно превозното средство и домът на душата в този свят. 

Тези пет нива обхващат целия спектър на човешкото същество и ни дават ясна представа за връзката между тялото ума и душата, както и за механизма, по който протича личностното развитие. Нека сега да се запознаем с кошите!

ФИЗИЧЕСКО ТЯЛО – АННАМАЯ КОША

„Анна” означава „храна” и ни напомня, че на физически план ние се превръщаме в това, което ядем. Освен че трябва внимателно да подбираме храната си, трябва да покриваме и нуждите на тялото от движение. Много е важно да поддържаме тялото в добро здраве, защото когато то страда, това се отразява и на всички други нива. Кошите са взаимносвързани и всяка от тях автоматично въздейства върху останалите. Можем да използваме тази връзка като инструмент и например чрез грижата за тялото да въздействаме върху състоянието на съзнанието си. Неслучайно се казва "здраво тяло - здрав дух" (и обратното). 
 
Тялото е физическото средство, чрез което взаимодействаме със сътворената Вселена и трябва да го поддържаме, за да ни даде радост от живота и да ни позволи да израстваме и еволюираме като хора. Както поддържаме колата си, за да не ни остави насред пътя и да можем да стигнем там, закъдето сме се запътили, по същия начин трябва да обгрижваме и тялото. То е безценен инструмент за душата, който й помага да се осъществи в живота и в света.

В йога работим за добрата кондиция на физическото тяло чрез асаните. Благодарение на тях придобиваме гъвкавост, жизненост, сила и баланс. Освобождаваме се от стреса, отпускаме се физически и подобряваме функционирането на всички системи в организма, а оттук - и общото си здраве. Разбира се, тъй като кошите са много тясно свързани и оформят едно цяло, освен върху материалното тяло, асаните въздействат и върху останалите обвивки. Особено върху енергийната - Пранамая коша, като балансират жизнената енергия на човека, засилват я и премахват блокажите, които й пречат да протича нормално. Важи и обратното - полезните практики за останалите коши ще помогнат също и на физическото тяло. Можем да придобием собствен опит за това като наблюдаваме физическите си усещания след изпълнение на енергизиращи дихателни упражнения или когато се почувстваме релаксирани след медитативна практика.

ЕНЕРГИЙНО ТЯЛО – ПРАНАМАЯ КОША

„Прана” наричаме жизнената енергия, проникваща както в тялото ни, така и в света около нас. Тя захранва всички наши обвивки и представлява силата, която ни прави живи. Йога, обаче, възприема енергията по различен начин в сравнение със западната наука. От гледна точка на физиологията се счита, че „изгарянето” на глюкозата в клетките е единственият източник на енергия за тялото. Йогите приемат това, но твърдят, че „превозното средство”, наречено тяло, получава гориво и от други източници, като въздух, храна, вода, слънце и дори пряко от Вселената. На фона на всички тези нива на праната, индивидуалната енергийна обвивка Пранамая коша е само частица от необятната енергия на Вселената (Маха прана).

Йогите разглеждат енергийното тяло като самостоятелна единица, която заема същото пространство като физическото тяло, припокривайки се с него. Енергията протича през канали, наречени нади. Тяхното разположение спрямо тялото съответства на нервната система, но е отделно от нея и не зависи от наличието на физическа структура. Има известни прилики между надите и акупунктурните меридиани, но е трудно да се сравняват. Смята се, че човешкото същество има 72 000 нади, но в различните текстове бройката варира.
 
Всички източници, обаче, са съгласни, че имаме 3 основни енергийни канала, които протичат по продължение на гръбнака. Най-важният и централен сред тях се нарича Сушумна – можем да си го представим като една тръба, която върви вертикално през средата на тялото, свързвайки дъното на таза (1-ва чакра) с върха на главата (7-ма чакра). През по-голямата част от времето този канал остава неактивен, като в спящо състояние. Около „централната тръба”, спираловидно протичат другите два основни канала: Ида - за женската енергия и Пингала - за мъжката. Тъй като живеем в дуалистична Вселена – с ден и нощ, добро и лошо, лято и зима и т.н. – всеки от нас, независимо от пола си, има както женска, така и мъжка енергия. Женската, позната като Ин от китайската медицина, тече отдолу нагоре през тялото и отговаря за мисловните дейности, творческите способности, женствеността, обръщането навътре към себе си и възможността да се отпускаме. А мъжката (Ян) енергия тече в обратна посока (отгоре надолу) и съответства на физическата активност, способността за действие, екстровертността и мъжествеността.
 
В хода на денонощието, в зависимост от дейностите, които извършваме, винаги едната енергия взима превес над другата и активността на каналите Ида и Пингала се редува. Но когато двете енергии се уравновесят, заработва Сушумна. Това се случва за кратки интервали от време приблизително на всеки 90 мин. – смята се, че през толкова време при нормални обстоятелства се сменя приоритета на Ида и Пингала. А когато енергията в тялото остане балансирана за по-дълго време, чрез медитативни практики човек може да предизвика издигането на голямо количество прана нагоре през Сушумна, достигайки до просветлено състояние на съзнанието.   

Тъй като се увиват около Сушумна в противоположни посоки, Ида и Пингала се пресичат в 6 точки по продължение на гръбнака. В тези точки се получават чакрите (от 1-ва до 6-та). Думата чакра означава „колело” или „завихряне”. Чакрите представляват енергийни завихряния, които преминават през всички коши и служат като трансформатори и разпределители на прана между обвивките.

УМСТВЕНО ТЯЛО – МАНОМАЯ КОША

„Манас” означава „ум”. Маномая коша е нисшият ум, който се грижи за нашите основни инстинктивни потребности и човешки желания. Тези потребности са: защита от опасности, сдобиване с храна, намиране на партньор и отглеждане на потомство. Тази обвивка реагира на постъпващата информация от 5-те ни сетива, които постоянно изследват външния свят за някакви събития, касаещи сигурността, наличието на храна, сексуалната задоволеност или заплаха за потомството. Това умствено тяло функционира на базисно ниво, съответстващо на инстинктите при животните. И човекът в това нисше състояние на съзнанието е до голяма степен подвластен на емоциите си. Но тези ментални процеси се поддават на промяна под въздействието на по-висшите нива на човешкия ум.

Умственото тяло е съставено от четири части, които взаимодействат помежду си, оформяйки добър екип за извършване на ежедневната мисловна работа. Те са:

1. Инстинктивен ум (манас): Работата му е да разбира преживяванията от света. Той отговаря за анализирането на постъпващата от сетивата информация и за достигането до изводи по въпроси като: „Какво е това? Добро или лошо е за мен? Ще ме наранили? Храна ли е? Дали е потенциален партньор?” И на базата на отговорите, които си дава, инстинктивният ум подтиква човека към три вида реакции – самоотбрана, бягство или сближаване.

2. Разбиране за Аз (ахамкара): За да можем да взаимодействаме със заобикалящия ни свят, трябва да имаме и разбиране за нас самите, което да ни отделя от него. Постоянно трябва да помним, че сме нещо различно от другите. Това е чувството за Аз, което на запад наричаме Его.

3. Памет (читта): Представете си едно животно в джунглата. Очите му забелязват нещо, което е различно от разбирането му за Аз. Манас иска да знае: „Какво е това?” и моментално изпраща запитване до паметта: „Виждал ли съм го преди?” В зависимост от отговора, умът може да подаде команда за бягство, за нападение, изяждане или за опит за сближаване. Такава е ролята на паметта на това ниво. Паметта е склад за срещите ни в миналото и за нашите преживявания от тях. Тази информация е от съдбоносно значение и ни помага да вземем решение как да постъпим при всеки конкретен случай.

4. Нисш интелект (будхи): На това базисно ниво на функциониране, нисшият интелект подпомага манас, за да взема по-добри решения при взаимодействието ни със света. По принцип, интелектът „будхи” се свързва основно с по-висшите нива на ума. Тук разглеждаме будхи единствено като способност за рационално мислене, която ни помага да се справяме с ежедневните си дейности.

Можем да кажем, че Маномая коша отговаря за по-първобитното състояние на съзнанието, което няма стремеж към философската страна на живота. На това ниво човекът е способен да функционира като умно животно. За съжаление, в менталното си развитие немалка част от хората остават тук. Но според йога, на тях също трябва да гледаме като на души, които съществуват в своите „превозни средства” на Земята, носещи дълбоко в себе си всички най-висши качества и потенциали.

ТЯЛО НА МЪДРОСТТА – ВИГЯНАМАЯ КОША

Разбира се, ние можем да функционираме и на много по-високи нива на съзнанието. За тях отговаря Вигянамая коша. Коренът в името й е „гяна”, което означава „знание”. Това е нивото на висшия будхи, който представлява интелигентност, мъдрост, висше знание, интуиция и психични способности. На това ниво на съзнанието изживяваме една по-висша читта (памет), в която са изчистени повечето боклуци от несъзнаваното. Разбирането на Аз-а на това ниво еволюира до схващането, че всички сме свързани помежду си – човек вижда себе си като част от единството между всички хора. Чувствата вече не са на ниво груби емоции за оцеляване и експлоатиране, а на еволюиралото ниво на любов, състрадание, радост, покой, реализираност и взаимно удовлетворяващи отношения.

Когато практикуваме йога, увеличаваме и усъвършенстваме Вигянамая коша като работим върху трите по-ниски обвивки, за да отстраним негативите, които блокират личностното ни израстване. И също така намаляваме отъждествяването си с нисшите коши. Можем, обаче да работим и директно върху по-висшата интелигентност като я упражняваме и й даваме много работа за вършене (скуката отключва вътрешния монолог на нисшия интелект и прави пакости). Можем да придобиваме знания, като изследваме нови пътища и нови философии. Можем да се срещаме с хора, функциониращи на по-високо интелектуално ниво, с мислители, с безкористни, весели и любящи хора. Можем да извършваме добри дела без да очакваме награда и да усетим, как пред очите ни се открива все по-широка картина за смисъла на живота.

Интересно е да отбележим, че това, което според западната психология е личност на високо стъпало на развитие, в йога съответства на средно развита Вигянамая коша. На този етап, западната концепция не може да си представи преживяванията и функционирането на великите йога учители, които са на върха на човешкото развитие. Американският психолог Ейбрахам Маслоу описва група от хора, за които смята, че функционират над средното интелектуално ниво. В йога бихме ги определили като функциониращи на средното ниво на мъдрия интелект (вигянамая). Маслоу ги нарича „самоактуализиращи се личности” и след като интервюира много от тях им дава следните характеристики:

1.Обективни – възприемат живота и действителността по обективен начин –  такава, каквато е и могат да издържат на несигурност и неустановеност.
2.Приемащи – приемат себе си и другите такива, каквито са.
3.Честни, скромни и с чувство за хумор – естествени, искрени, спонтанни и скромни в мислите и поведението и с добро чувство за хумор.
4.Работят за другите – отдават се на значима дейност, обикновено в полза на другите, в която се съсредоточават по-скоро върху проблемите, отколкото върху собствената си личност.
5.Самостоятелни – независими, ценят личната си свобода и уединие.
6.Взаимоотношения – установяват дълбоки и удовлетворяващи отношения с няколко подходящи хора.
7.Добруването на човечеството – изпитват обич и съчувствие към цялото човечество и са загрижени за добруването му.
8.Противопоставят се на некултурността – съпротивляват се на конформизма и некултурността, макар да не нарушават съзнателно условностите.
9.Творци – много креативни и оригинални в мисленето.
10.Демократи – демократични във възгледите си, ценят правата на другите.

Повечето хора биха били много доволни, ако функционират на това ниво.  Всъщност, това са личностните характеристики на преминаващите през средните нива на развитие в йога. Те мислят ясно и мъдро. Егоизмът постепенно изчезва и в тях се пробужда внимание и състрадание към другите хора. Свързват се с вътрешната си радост, с чувството си за хумор и усещат дълбока лична сила пред лицето на предизвикателствата в света. Но това е само част от пътя, а не крайната цел.

ТЯЛО НА БЛАЖЕНСТВОТО – АНАНДАМАЯ КОША

„Ананда” означава „блаженство”. Това е кошата в най-близък контакт с чистия дух – Атман – индивидуалната душа или божествената искра във всеки от нас, която е част от Всемирния дух. Блаженството не е само емоция, а неописуемо преживяване на мир, любов и възторг от контакта с Абсолютното съзнание. Такова човешко преживяване не може да се опише с думи, както не може да се опише вкусът на захарта на някой, който никога не е опитвал сладко или пък цветовете – на сляп човек. Как можем от нашето сегашно ниво на функциониране да си представим сливане с безкрайността, абсолютна сигурност, трансцендентално блаженство, всемогъща доброта, космична любов, всезнание и абсолютно свързване с всемирната душа, които човек преживява в това състояние?

Йогите, които са достигнали до това ниво, ни казват, че то реално съществува за всеки от нас и, че ние вече сме на това ниво! Всеки един от нас вече е на най-висшето ниво на съзнание – вече сме чисти души. Ние, обаче сме уловени в капана на нисшите нива на осъзнаване. Толкова сме объркани от всички „драми” на живота, че не разбираме кои сме.  И трябва да се издигнем над житейските драми, за да се докоснем до своята истинска същност.

В КОЯ ОБВИВКА СМЕ СЪСРЕДОТОЧЕНИ?

Различните обвивки – физическо тяло, енергийно тяло, умствено тяло, тяло на мъдростта и тяло на блаженството, ни дават цялостна представа за човешката личност, за огромния потенциал на всеки един от нас и за приликите, които изцяло споделяме на най-висшите нива на съзнанието. Това, обаче може да обясни и някои от различията помежду ни, защото съзнанието на повечето от нас е концентрирано предимно в една от тези обвивики. Въпросът, който можем да си зададем е: С коя от тези пет обвивки най-много се отъждествявам; в коя от тях най-много се съсредоточавам; в коя от тях е основната ми точка на осъзнаване? Казано с други думи – къде съм аз в цялата  картина?

Някои хора, например, са много телесно ориентирани. Те се отъждествяват с тялото и могат дори да усещат, че са телата си. Ако толкова се отъждествявам с тялото, очевидно животът ми до голяма степен ще е впримчен във физическите изисквания на тялото, неговия външен вид, неговите желания, инстинкти и т.н. Нещо повече – тъй като с хода на годините състоянието му се влошава, чувството за тъждественост с него също се влошава, като предизвиква криза в живота. Това включва „кризата на средната възраст” и всички страхове, свързани със старостта и смъртта.

Някои хора са съсредоточени в поддържането и преживяването на своята жизненост, а някои дори се отъждествяват с нея. За тях животът е низ от енергични дейности и истинско преклонение пред динамичната страна на тяхната природа.

Други са потопени в нисшия ум. По-голямата част от вниманието им е съсредоточена върху разглеждане на нещата наоколо, оценяване на тяхната практичност, сравняване, преценяване, пресмятане и вземане на прости решения за всичко ставащо. А когато нищо особено не се случва, размишляват върху възможностите на настоящето, отново преживяват миналото и предвиждат бъдещето. Животът им е впримчен в непрекъснатия вътрешен монолог и съпътстващите го емоции.

Други хора се отъждествяват с умствените си способности, прекарват по-голямата част от времето в интелектуални размисли и поведението им съответства на висшите усещания и дейности на Вигянамая коша.

А за преживяването на малцината живеещи на ниво Анандамая коша не можем да кажем нищо. Можем само да замълчим и да се вслушаме в мъдростта им.
 
Но независимо къде се намираме, чрез това знание за устройството на човешкото същество можем по-добре да разбираме процесите вътре в нас, както и поведението на околните. И да придобием яснота към какво се стремим за себе си.
 
 
Използвана литература:
- „Практическа психология на йога”, Д-р Риши Вивекананда, издадена от Българска йога асоциация  
- Лични записки от обучения по йога
 

Ако тази статия ти е харесала, помогни й да достигне до повече хора, като я споделиш с приятели.

За автора:

Мими Дончева е основател и собственк на онлайн йога студиото Home Yoga и на Home Yoga Academy - онлайн академия за балансиран живот. Тя е магистър по Психология на здравето от СУ, сертифициран йога инструктор и астролог. Практикува йога от 2005 г., а от 2012 г. преподава. Завършила е професионални обучения по Хатха (класическа) йога и Йога за деца към Българска федерация по йога. Има специализации в Йога през бременността и Аеро йога. Автор е на множество публикации в списанията "Om Yoga & Lifestyle" и "Йога за всички". Астрология е изчувала към Съюз на астролозите "Иван Станчев". В допълнение е преминала редица обучения в сферата на балансирания живот и личностното развитие, сред които курсове по приложна психология, философия, рейки, акашови записи и др. В момента се обучава за психотерапевт по методиката на Карл Юнг към Българско общество по аналитична психология. В практиката си Мими обединява работата върху тялото, ума и духа, за да помага на хората със забързано ежедневие да постигнат естествено здраве и щастие.
Choose plan image

Започни твоята йога практика още днес

Коментари 0

profile photo